خانم ها و  آقایان:

-لطفا کرم ضد آفتاب بمالید (قدر نیرو و زیبایی جوانیتان را بدانید)
 
-نگران آینده نباشید اگر هم دلتان می خواهد نگران باشید فقط این را بدانید که نگرانی همان اندازه موثر است که جویدن آدامس بادکنکی در حل یک مساله جبر.

-با دل دیگران بیرحم نباشید و با کسانی که با دل شما بیرحم بوده اند سر نکنید.

-حتما نخ دندان استفاده کنید.

-عمرتان را با حسادت تلف نکنید.

-صورتحساب های بانکی و قبض ها را دور بریزید.

-با خواهران و برادران خود مهربان باشید آنها بهترین رابط شما با گذشته هستند.

-سفر کنید.
-توقع نداشته باشید کسی نان آور شما باشد.
-به بزرگترها احترام بگذارید.

می دانم نصیحت گونه ی دیگر غم غربت است اما اگر به این مسایل بی توجه هستید لااقل حرفم در مورد کرم ضدآفتاب را بپذیرید... ((کورت ونه گات))