به راحتی می توان از گناه یک کودک در ترس از تاریکی گذشت
تراژدی واقعی زندگی زمانی است که مردان از روشنایی بهراسند.


                                                                               ((افلاطون))