فردریک شوپن ( 1849-1810) که شاعر پیانو نام گرفته است، تنها آهنگساز بزرگی بود که کم و بیش تمام آثارش را فقط برای پیانو آفرید.
شوپن فرزند مادری لهستانی و پدری فرانسوی بود و خود در ورشو بزرگ شد.هنوز کودکی بیش نبود که سبک بدیعش در نوازندگی و آهنگسازی شگفتی اشراف لهستان را برانگیخت.
شوپن خجول و خوددار و از جمعیت بیزار بود و ترجیح می داد به جای نوازندگی در تالار کنسرت در محفل های خصوصی به اجرای آثارش بپردازد،آثار کوتاهی چون نکترن ها، پرلوت ها و والس های او برای چنین محافل صمیمانه ای نوشته شده اند.
جثه ی نحیف شوپن اجرای صداهای قوی و پرحجم  بر پیانو
را برایش دشوار می کرد.

F-Chopin -BalladesOp.23


Chopin-Piano Sonat No.1-4